แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแผ่ธรรมทางสื่อโทรทัศน์ รายการอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแผ่ธรรมทางสื่อโทรทัศน์ รายการรู้ธรรมนำชีวิต ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 14
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เขียนโดย arthit 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ของมหาวิทยาลัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ "เมตตาธรรมพิสุทธิ์" จำนวน 2,000 เล่ม เขียนโดย arthit 26
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย jetsada 259
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เขียนโดย jetsada 328
(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เขียนโดย jetsada 1298
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพระนักศึกษาด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย jetsada 721
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพระนักศึกษาด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย jetsada 1533